Ločilni lak na osnovi polivinil alkohola

Ločilni lak trennlack na osnovi polivinil alkohola

ZNAČILNOST
Ločilni lak je relativno viskozno ločilno sredstvo, ki tvori sloj in je obstojno na topila (npr. obstojno proti stirenu). Ločilni lak vsebuje učinkovino polivinilalkohol ter butanol in propanol kot topilo. Nastali sloj je zelo obstojen proti obrabi in omogoča sijoče površine. Ločilni lak je dobavljiv brezbarven ali zelen.

PODROČJE UPORABE
Uporablja se za izdelavo delov v modelih na neporoznih površinah, ki so izpostavljeni vremenskim vplivom. Zelen ločilni lak omogoča boljši nadzor nad nanosom.

PODATKI IZDELKA

Specifikacije materiala

Specifična teža ca. 0,9 g/m³
Poraba ca. 50ml/m²
Shranjevanje (v hladnem in suhem najmanj 6 mesecev v zaprti originalni embalaži
prostoru)

OBDELAVA
Nanesite ločilni lak s krpo ali gobo, s čopičem ali z brizgalno pištolo. Lak ne steče po vertikalnih površinah. Čas sušenja je odvisen od temperature modela, od vlažnosti zraka in debeline sloja. Čas sušenje pri 18° C je približno 10 do 30 minut. Poraba laka je približno 50 ml / m². Ločilni lak se uporablja predvsem v kombinaciji z ločilnim voskom. Ločilni lak lahko iz modela in delov modela odstranite s toplo vodo.

VARNOSTNI UKREPI
Navodila za ravnanje z izdelki in načina odstranjevanja odpadnih snovi lahko najdete v veljavnem varnostnem podatkovnem listu in v ustreznih navodilih Poklicnega sindikata kemijske dejavnosti.

Zgoraj omenjeni podatki, zlasti predlogi za obdelovanje in uporabo naših izdelkov temeljijo na našem znanju in izkušnjah. Zaradi razlik v materialih, podlagah in zaradi različnih delovnih pogojev ne moremo prevzeti jamstvo za delovni rezultat ali odgovornost, iz kateregakoli pravnega razmerja, niti iz navodil, niti iz upravičenega izrečenega ustnega nasveta, le v primeru naklepa ali hude malomarnosti. V tem primeru mora uporabnik dokazati, da nam je v pisni obliki pravočasno in posredoval popolne podatke, ki so potrebni za pravilno in uspešno ocenitev. Upoštevati je treba varstveno pravico tretjih oseb. Sicer pa veljajo naši splošni prodajni in dobavni pogoji. Svetujemo Vam, da tudi naročite najnovejše tehnično navodilo.